21 feb. 2016

Para ser profesor (ou profesora) hoxe

Debate en clase, por Francisco Javier Pulido
Banco Imágenes INTEF
INGREDIENTES

  • autonomía de alumnado
  • traballo en equipo
  • recursos innovadores
  • capacidade analítica do alumnado


PROCEDEMENTO

En primeiro lugar débese fomentar no alumno a responsabilidade para que el mesmo poida gozar de autonomía para resolver os seus propios problemas. 

Ao mesmo tempo é fundamental que se acostume a traballar en equipo, de tal xeito que favoreza a relación cos compañeiros/as. 

Unha vez feita esta mixtión, débeselle engadir recursos innovadores para que o alumnado aproveite todos os recursos que están ao seu alcance. 
Para rematar, débese verter o contido de todos estes ingredientes nun recipiente crítico e, deste xeito, conseguir que o alumnado alcance esa madureza que lle fai ser autónomo e desenvolver a capacidade crítica, tan necesaria hoxe en día.

FONTES

No hay comentarios:

Publicar un comentario